Webový přehrávač

 Načítání audio streamu trvá asi 15 vteřin.