Rožnov pod Radhoštěm

Webové stránky
www.farnostroznov.cz

KŘÍŽOVÁ CESTA každý den v 15 hodinPořad Bohoslužeb
program


Farní nahrávky

NázevPřehrávačDélka
2021-05-23 Duch svatý dává porozumění 13:35
2021-05-24 Od Evy k Marii 8:00
2021-05-25 Bůh dává víc 12:06
2021-05-26 Zahledění do sebe nevnímají Ježíše 7:01
2021-05-27 Věčnost Kristova kněžství 9:28
2021-05-28 Jedná tak aby ho slyšeli 8:04
2021-05-29 Je těžké změnit svůj postoj 11:02
2021-05-30 Plnost Boha a našeho vztahu k Němu 14:55
2021-06-01 Tobiáš potřebuje také uzdravení víry 7:43
2021-06-03 Vše je opravdu skutečné 12:57
2021-06-04 Ježíš je Bůh Syn 6:32
2021-06-04 Máme nenahraditelný úkol 7:23
2021-06-05 Drahocennost kostela pro náš život 13:16
2021-06-07 Útěcha v soužení 11:14
2021-06-08 Boží ano a lidské ano 13:10
2021-06-10 Snažit se být zadobře s druhými 11:59
2021-06-11 Boží milosrdenství 10:36
2021-06-12 Svatost spočívá v čistotě úmyslů 9:19
2021-06-13 Bůh dává růst 12:15
2021-06-16 Potřebujeme ale také dobrý příklad 6:58
2021-06-17 Důležitá je opravdovost modlitby 10:13
2021-06-18 Pavel se chlubí abychom se nechlubili 9:03
2021-06-20 Neposuzujme podle lidských měřítek 12:01
2021-06-21 Posuzování druhých 9:36
2021-06-22 To všechno i vy dělejte jim 9:14
2021-06-24 Dar života 15:52
2021-06-27 Bůh dává vždy víc 13:55
2021-06-28 Věrnost tradici a otevřenost novému 11:16
2021-06-29 Pavlova cesta víry 14:47
2021-07-01 Je ochoten dát Bohu vše 12:37
2021-07-02 Potřebovat Ježíše je správně 12:13
2021-07-03 Víra je nejen rozhodnutí 12:03
2021-07-04 Člověk káže Boží pravdu 14:58
2021-07-05 Každý je důležitý 17:33
2021-07-07 Také Jidáš hlásal evangelium 11:45
2021-07-08 Josef odpustil svým bratřím 9:16
2021-07-11 Všichni jsme vyvoleni a posláni 18:05
2021-07-18 Pojďte si také odpočinout 15:38
2021-07-21 Hlavně ať vyroste to na úrodné půdě 13:12
2021-07-22 Pochopila že Bůh odpouští z lásky 9:49
2021-07-23 Cílem je neoddělitelné spojení s Bohem 10:28
2021-07-24 Do církve patří i plevel 10:53
2021-07-25 Jsme povoláni žít víru společně 14:34