Dolní Němčí

Webové stránky
www.farnostnemci.czFARNÍ NAHRÁVKY

V rámci Roku se svatými (v Dolním Němčí) si čteme životní příběhy manželů, kteří žili v minulém století a stali se příkladem křesťanského života.


Pořad Bohoslužeb
AudioKostel-PB

AudioKostel  –  Denní program
5 hodin – litanie k Božímu milosrdenství
6 hodin – Anděl Páně
7 hodin – Akatist k Panně Marii
8 hodin – Evangelium a Skutky apoštolů
– Matouše (pondělí)  – Marek (úterý)
– Lukáš (středa)  – Jan (čtvrtek)
– Skutky apoštolů (pátek)
11 hodin – litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
12 hodin – Anděl Páně
13 hodin – Zpívaný růženec
14 hodin – Listy apoštolů
– Petrovy (pondělí)  – Jakubův (úterý)
– Janovy (středa)  – Judův (čtvrtek)
– Židům (sobota)
15 hodin – Korunka Božího milosrdenství
16 hodin – Biblické knihy
– kniha Píseň písní (pondělí, čtvrtek)
– kniha Přísloví (úterý)
– kniha Kazatel (sobota, středa)
– kniha Job (pátek)
16 hodin – katecheze kněze (neděle)
17 hodin – Loretánská litanie
18 hodin – Anděl Páně
19 hodin – Večer chval – Chapela (pondělí, středa, sobota)
19 hodin – schola Nekonečno (úterý, čtvrtek, neděle)
20 hodin – Růženec
20:30 hodin – Pavlovy listy
– Efezanům (pondělí)  – 1 Korinťanům (úterý)
– Soluňanům (středa)  – 2 Korinťanům (čtvrtek)
– Timotejovi, Titovi, Filemonovi (pátek)
– Filipanům, Galaťanům, Kolosanům (sobota)
– Římanům (neděle)
22 hodin – Tedeum
23 hodin – Zjevení sv. Jana